Testament

Een testament kost algauw vierhonderd euro of meer, terwijl de wettelijke regeling soms ook voldoet. Als je zelf niks regelt rond de nalatenschap, gaan al je bezittingen (en schulden) naar de wettelijke erfgenamen. Dat zijn allereerst je echtgenoot of geregistreerde partner en je kinderen. Ben je alleenstaand en kinderloos, dan erven je ouders, (half)broers en – zussen of – voor zover die al zijn overleden – hun nabestaanden. Dit is ook het geval als je een latrelatie hebt of samenwoont.
Zie je dat liever anders en wil je bijvoorbeeld een deel nalaten aan een vriend of goed doel, dan moet je dat regelen via een testament.

In een doorsnee gezinssituatie met echtgenoot en kinderen lijkt een testament niet echt nodig. Het is wettelijk immer goed geregeld? De erfenis wordt verdeeld volgens een standaardformule: Bij je overlijden omvat de nalatenschap de helft van het gezamenlijke bezit, mits je getrouwd ben in algehele gemeenschap van goederen. De andere helft is en blijft eigendom van je partner. Jouw helft wordt verdeeld over hem en de kinderen. Stel, er zijn twee dochters. Dan ontvangt je partner een derde. Hij blijft dus eigenaar van twee derde van wat je samen bezat. Zolang hij leeft ,krijgt hij bovendien de beschikking over het erfdeel van de meiden. Dit om te voorkomen dat hij bijvoorbeeld het huis moet verkopen om hen hun deel van de erfenis te kunnen betalen. Hij moet wel eventuele erfbelasting ‘voorschieten’ voor de kinderen. Omdat de nalatenschap in handen is van de langstlevende ouder, hoeven zij ook geen rendementsheffing te betalen.
Die regeling klinkt prima, maar is wel heel summier en sluit lang niet altijd aan bij de situatie,wensen en behoeften. Bijvoorbeeld als je partner later intensieve zorg nodig heeft. Of als je dochter gaat scheiden en wat ze van je heeft geërfd moet delen met haar ex. Met een testament kun je dat voorkomen. Bij samengestelde gezinnen is bijna altijd maatwerk nodig, en dat kan alleen via zo’n notarieel document.

Laatste update: 16 oktober 2018