Belasting besparen

Over het erfdeel dat de kinderen na overlijden van de eerste ouder te goed houden, hoeft de langstlevende ouder hen geen rente te betalen zolang de wettelijke rente (het tarief dat de kinderen volgens de wet mogen eisen) niet hoger is dan 6%.
Nu dat rentetarief al jaren lager is (2018: 2%), zijn de vorderingen van de kinderen in principe renteloos. Maar fiscaal kan het interessant zijn wél rente te berekenen. Die wordt altijd bij de vordering opgeteld. Bij een hoge rente loopt de schuld van de langstlevende ouder aan de kinderen snel op, waardoor er bij zijn overlijden een kleinere nalatenschap overblijft. En dat scheelt in de erfbelasting die kinderen verschuldigd zijn. In een testament kun je zelf het rentetarief bepalen of dit delegeren, bijvoorbeeld aan je achterblijvende partner. Het tarief moet in ieder geval binnen acht maanden na je overlijden vastgesteld zijn. je kunt het rentepercentage flink opschroeven en ook rente over rente berekenen, dit heet samengestelde rente. Let wel op: bij meer dan 6% samengestelde rente wordt het meerdere gezien als een schenking.
Door de renteheffing blijft er minder over op het moment dat de fiscus aanklopt. Daar zit meteen ook een potentieel nadeel. In een samengesteld gezin kan dit oneerlijk uitpakken: een nieuwe partner en later geboren kinderen krijgen (veel) minder.

Uit de nalatenschap moeten immers eerst de hoge vorderingen van de kinderen uit het eerste huwelijk worden betaald.

Tip: Een andere manier om belasting te besparen is via je testament elk van je (klein) kinderen exact het van erfbelasting vrijgestelde bedrag van € 20.371 in 2018 na te laten.

Laatste update: 17 oktober 2018