Kinderen eerst

Bij mensen die hertrouwd zijn en kinderen uit hun vorige huwelijk hebben, krijgt de nieuwe partner een even groot deel van hun nalatenschap als ieder kind. Dit erfdeel komt na het overlijden van de nieuwe partner terecht bij diens familie en niet bij je eigen kinderen. Dit is te voorkomen door je partner vruchtgebruik te geven en in je testament vast te leggen wanneer dit eindigt. Bijvoorbeeld als je partner hertrouwt, langdurige zorg aan huis nodig heeft of als hij overlijdt. Dan gaat dit deel van je nalatenschap alsnog naar je eigen kinderen.Heb je ook stiefkinderen en wil je hen wat nalaten? Die krijgen in principe niets uit je erfenis. Per testament kun je zorgen dat ze meedelen in de wettelijke verdeling. Ze hebben dan recht op hetzelfde deel als dat van je eigen kinderen. je kunt stiefkinderen ook tot erfgenaam benoemen voor een kleiner (of groter) deel dan dat van je eigen kinderen. Let wel: Komt daarmee de legitieme portie van de eigen kinderen in gevaar (dat is de helft van wat ze zonder testament zouden erven), dan kunnen zij die alsnog opeisen – al gebeurt dat in de praktijk niet vaak.

Laatste update: 17 oktober 2018