Kleinkind in testament

Een legaat geven is vaak beter dan kleinkinderen bombarderen tot erfgenaam.

Kleinkinderen hebben, net als kinderen een vrijstelling voor de erfbelasting van € 20.371 (in 2018). Dat maakt het interessant om hen op te nemen in het testament. Bij vijf kleinkinderen kan al ruim een ton belastingvrij worden overgedragen – dat kan € 20.000 aan erfbelasting schelen.
Er zijn twee manieren waarop grootouders kun kleinkinderen in een testament kunnen opnemen: ze benoemen hen tot erfgenamen of geven hun een legaat. Wanneer een kleinkind erfgenaam is, wordt het betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap. Bij minderjarigen is dat niet wenselijk. Alleen een executeur-afwikkelingsbewindvoerder kan de kleinkinderen buitenspel zetten.

Bij een legaat heb je dat probleem niet. Een legaat is niets anders dan een vordering: de kleinkinderen hebben iets te goed. In het testament neem je op hoe groot het legaat is. Vaak komt er te staan: ‘het vrijgestelde bedrag van grootouders aan kleinkinderen’. Het kan verstandig zijn daar een maximumbedrag aan te koppelen, zodat duidelijk is hoeveel elk kleinkind krijgt. Bovendien nemen de legaten dan niet zo toe, dat ze ten koste gaan van de erfdelen van de eigen kinderen of de nalatenschap.

na het vaststellen van de hoogte bepaal je van welk vermogen het legaat afgaat. Als het in mindering komt op de totale nalatenschap, worden na overlijden eerst de legaten verrekend. Het resterende bedrag wordt onder de erfgenamen verdeeld. Gaat het legaat af van het erfdeel van de ouder van het kleinkind, dan werkt het anders. Alle kinderen krijgen dan evenveel van de erfenis, ook al brengt de een meer kleinkinderen in dan de ander.
Verder is het mogelijk een bewind op te nemen voor het legaat. De kleinkinderen beschikken er dan niet automatisch over vanaf hun 18e jaar. Iemand anders beheert het legaat totdat het kleinkind een bepaalde (in het testament genoemde) leeftijd bereikt. Deze bewindvoerder is meestal de ouder van het kleinkind.

Ook belangrijk is de vraag wanneer de kleinkinderen iets krijgen. Is dat telkens bij het overlijden van een grootouder of alleen bij het overlijden van de langstlevende grootouder? De meeste mensen kiezen voor het laatste, of laten het legaat pas uitkeren na het overlijden van het kind van wie het kleinkind afstamt. De kleinkinderen krijgen het legaat dan maar één keer.

Als het kleinkind het legaat pas na overlijden van de langstlevende grootouder krijgt, moet je het misschien ‘niet opeisbaar maken’ bij het overlijden van de eerste grootouder.

Bedenk wel dat het kleinkind dat een legaat krijgt ,een schuldeiser van de nalatenschap is. Hij (zij) wordt dan eerst uitbetaald en daarna pas de erfgenamen. Let verder op de fiscale gevolgen en dat het legaat te allen tijde financieel op te brengen is.

Een legaat van meubels, sieraden en kleding kan ook in een codicil en hoef je dus niet op te nemen in een testament.

Al het overige wat je wilt legateren, moet wel in een testament. Voordeel van een testament is dat het niet kwijtraakt of dat de handtekening niet wordt betwist.