Opname in verzorgingshuis

Stel, je partner heeft na je overlijden 24 uur per dag zorg aan huis nodig of wordt opgenomen in een verpleeghuis. Een deel van de Wlz-zorg moet hij zelf betalen. Deze eigen bijdrage wordt mede gebaseerd op het vermogen. Daarbij telt ook het erfdeel van de kinderen mee.
Met een Wlz-clausule in een testament is te regelen dat de kinderen hun erfdeel mogen opeisen zodra de langstlevende ouder langdurige zorg krijgt. Op die manier gaat het geld dat de kinderen nog tegoed hebben vanwege het overlijden van de eerste ouder, niet op aan de zorg van de langstlevende. Let wel: dit heeft niet altijd zin. Zo is de bijdrage bij een bruto-inkomen van € 60.000 per jaar vaak al maximaal. Het vermogen doet er dan niet meer toe.

het is mogelijk om de omstandigheden waaronder de kinderen hun geldvordering kunnen opeisen nog verder uit te breiden, bijvoorbeeld bij een beroep op de bijstand of bij ondercuratelestelling van de langstlevende ouder. of als de kinderen (of de ouder) een bepaalde leeftijd bereiken. 

Tip: Je kunt de Wlz-bijdrage ook omlaag brengen via een schenking. Wie het geld nog niet wil missen, kan dat doen met een schenking op papier (constructie waarin de ouder een bedrag schenkt en dit onmiddellijk terug leent) Om te kunnen schenken, moet de ouder die de zorg krijgt wél wilsbekwaam zijn of tijdig iemand anders (bijvoorbeeld via een notariële volmacht) tot schenken hebben gemachtigd.

Laatste update: 17 oktober 2018