Opvullegaat

Laatste update: 2 augustus 2019

Veel mensen hebben vermogen in de vorm van (onroerende) goederen. Vooral mensen die een eigen woning gekocht hebben, beschikken over vermogen in de vorm van stenen. Dit ontstaat doordat er afgelost wordt op de woning of doordat er waardevermeerdering van de woning is. Echter op het moment dat één van de ouders komt te overlijden, moet ook dit gedeelte tot het vermogen van de erfenis meegerekend worden. Het probleem hier is dat het geld niet vrij beschikbaar is, maar vast zit in stenen. Aangezien veel mensen niet genoeg geld op hun bankrekening hebben is het vaak niet mogelijk om de erfbelasting te betalen. Het is vaak geen optie om het huis te verkopen, omdat veel dit binnen de familie willen behouden. Dit probleem kan opgelost worden door een opvullegaat in het testament op te nemen.

Op het moment dat een van de ouders komt te overleden, dan is de langstlevende ouder direct erfbelasting verschuldigd over het erfdeel van de overleden ouder. Hier valt ook het erfdeel van de kinderen onder als dit hoger dan € 20.615 is.

Wettelijke regeling langstlevende

In de wet is opgenomen dat als uitgangspositie de langstlevende ouder en de kinderen allemaal een gelijk erfdeel krijgen. De langstlevende ouder heeft hierbij recht op een vrijstelling voor de erfbelasting van € 650.912 (in 2019) en de kinderen een vrijstelling van € 20.615 (in 2019). Als de kinderen meer erven dan de vrijstelling, dan moet de langstlevende ouder (niet de kinderen) over het meerdere erfbelasting betalen.

10%tot € 124.727
20%vanaf € 124.728
Voorbeeld

Een van de ouders komt te overlijden en laat zijn partner en 3 kinderen achter. Het erfdeel van de overleden ouder bedraagt totaal € 1.000.000. De langslevende ouder en 3 kinderen erven dan ieder € 250.000. Het erfdeel van de langslevende ouder is vrijgesteld van erfbelasting, omdat het minder dan € 650.912 is. De erfdelen van de kinderen zijn echter belast.

Aangezien het geld dat aan erfbelasting betaald moet worden in het huis zit, is het moeilijk om dit aan de Belastingdienst af te dragen.

De overwaarde in de woning of het deel van de woning dat al afgelost is behoort gewoon tot het vermogen voor de erfbelasting.

Opvullegaat

Om aan deze te betalen erfbelasting voor de kinderen te ontkomen, kan je een opvullegaat in het testament opnemen. Het opvullegaat houdt in dat de langslevende partner alsnog kan kiezen voor een andere verdeling. De langstlevende partner vult met het opvullegaat zijn/haar eigen erfenis aan ten koste van de erfenis van de kinderen. Zo zal er per saldo geen/minder belasting betaald worden over het erfdeel van de kinderen.

Aangifte erfbelasting

Na het eerste overlijden ontvangt de langstlevende ouder een aangifteformulier erfbelasting van de belastingdienst, daarop kan de verdeling worden aangegeven. Vaak wordt er voor gekozen om de kinderen alleen de vrijstelling te laten erven en de rest van de erfenis van de kinderen, onder te brengen in de vrijstelling van de ouder die nog leeft. Deze ouder heeft immers een vrijstelling van maar liefst ruim 643.000 euro. Per saldo hoeft dan na het eerste overlijden geen erfbelasting te worden betaald. Als beide ouders zijn overleden, erven de kinderen wat over is. Daarover betalen zij dan erfbelasting. Zij kunnen dan nog een keer gebruik maken van de vrijstelling. Als de langstlevende ouder veel van het vermogen heeft opgemaakt, is het dus zelfs zo dat per saldo door het opvullegaat, veel minder erfbelasting hoeft te worden betaald. Het resultaat is dan zowel uitstel als besparing van erfbelasting! Het opvullegaat heeft dus het voordeel dat je kunt realiseren dat er bij het eerste overlijden geen belasting hoeft te worden betaald over de kindsdelen. Afhankelijk van de omvang van de erfenis is dat automatisch het geval (als de kindsdelen per kind onder de vrijstelling blijven), of na gebruikmaking van het opvullegaat door de langstlevende partner, waardoor de kindsdelen onder het bedrag van de kindvrijstelling worden gebracht.

Oudere testamenten (van voor 2003) bevatten geen opvullegaat, het is dan ook goed om het testament daarop na te kijken. Met een opvullegaat kan het betalen van erfbelasting over de erfenis van de kinderen worden uitgesteld. Ook kan veel erfbelasting worden bespaard.

Het opvullegaat als alternatief voor de tweetrapsmaking 

NuNotariaat heeft ervoor gekozen het opvullegaat aan te bieden in plaats van de zogenaamde tweetrapsmaking. Hoewel met de tweetrapsmaking ook kan worden gerealiseerd dat na het eerste overlijden geen erfbelasting hoeft te worden betaald over de erfenis van de kinderen, heeft de tweetrapsmaking diverse nadelen. Bij de tweetrapsmaking worden de kinderen (civielrechtelijk) onterfd en dient er een afgescheiden vermogen te worden gerealiseerd. De fiscus zal namelijk bij het tweede overlijden, een overzicht willen ontvangen van het verloop van de betalingen van het afgescheiden vermogen. Dat wil zeggen dat een bepaald saldo of bestanddelen toegerekend moeten worden aan dit afgescheiden vermogen. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt alles toegerekend als vermogen bij het laatste overlijden en kan er geen optimaal gebruik worden gemaakt van de vrijstellingen (bijvoorbeeld het per kind tweemaal gebruikmaken van de kindvrijstelling). Per saldo kan de tweetrapsmaking dan ook onvoordeliger zijn, los overigens van de substantiële afwikkelingskosten van de nalatenschap waarvan sprake kan zijn als er een tweetrapsmaking in het testament is opgenomen. Ten slotte, maar niet onbelangrijk: Jonge gezinnen hebben nog een extra voordeel van de keuze voor het opvullegaat in plaats van de tweetrapsmaking. Overlijdt een van de ouders en zijn de kinderen nog minderjarig, dan zal de rechter meekijken ingeval van onterving van de kinderen (zoals bij de tweetrapsmaking het geval is). De rechter zal dan namens de kinderen eerder geneigd zijn tot het instellen van een beroep op de legitieme portie (lees hoe dat werkt bij legitieme portie). Dit zal zeker het geval zijn wanneer er ten behoeve van de kinderen (verwachters in de tweetrapsmaking) weinig beschermende bepalingen in de tweetrapsmaking zijn opgenomen en er dus een grote kans bestaat dat er bij hertrouwen van de langslevende partner niets meer bij deze kinderen terechtkomt (een beroep op de legitieme portie is na 5 jaar verjaard) en alles naar de stieffamilie zal gaan.

Eenvoudig en snel het opvullegaat regelen 

Het opvullegaat regel je bij NuNotariaat zonder extra kosten. Twee testamenten met opvullegaat (en AWBZ-clausule) inbegrepen, kosten 325 euro. Kies hieronder je leefsituatie en zie wat je allemaal regelt in je testament. NuNotariaat werkt met 46 notariskantoren samen. Mail info@nunotariaat.nl voor ons zeer uitgebreide en vrijblijvende informatiepakket met toelichting op de akte en een voorbeeld van het testament. 

Meer lezen