Scheiding kind

Andere redenen om een testament te maken, zijn echtscheidingen. Stel, een dochter erft van haar vader en is in algehele gemeenschap van goederen getrouwd (het standaardhuwelijk van vóór 1 januari 2018). Als ze ooit gaat scheiden, moet ze de erfenis delen met haar ex. De vader kan dat voorkomen met een uitsluitingsclausule in zijn testament. De erfenis valt dan buiten de huwelijksgemeenschap, zodat die na de scheiding niet bij de ex-partner terechtkomt. Zo’n clausule kan ook een goede bescherming zijn als je schoonzoon of -dochter een eigen bedrijf heeft en failliet gaat. De schuldeisers kunnen dan niet aan de erfenis komen.

Laatste update: 17 oktober 2018