Vrijheid van partner vergroten

Als je partner na je overlijden hertrouwt, kunnen de kinderen hun deel van de nalatenschap veiligstellen door zich te beroepen op hun ‘wilsrechten’.  Ze kunnen dan zelfgekozen goederen uit de nalatenschap ter warde van hun vordering opeisen. Ze krijgen daarover op dat moment het ‘bloot eigendom’. De partner mag de goederen blijven gebruiken (vruchtgebruik). Pas als hij overlijdt, krijgen de kinderen de spullen daadwerkelijk in handen.
Stel, de kinderen krijgen zo het bloot eigendom van (een deel van) het huis. Je partner hoeft dan niet het huis uit. Maar… mocht hij op termijn willen verhuizen – bijvoorbeeld omdat het huis te groot is geworden of omdat hij gelijkvloers wil gaan wonen – dan moeten de kinderen meewerken aan de verkoop van het huis. Gaan ze bijvoorbeeld alleen akkoord op voorwaarde dat ze hun erfdeel krijgen uitbetaald, dan heeft je partner misschien niet genoeg geld over om een mooi appartement te kopen. Om dit te voorkomen, kun je via een testament de wilsrechten van de kinderen aan banden leggen of helemaal opheffen. Let wel: de kinderen kunnen dan niet meer voorkomen dat bijvoorbeeld ‘familiestukken’ buiten de familie terechtkomen als je partner hertrouwt en eerder overlijdt dan zijn nieuwe partner.

Laatste update: 17 oktober 2018